ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
The Chainat Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

image เอกสารแนบ