Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

Chai Nat Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion)image

image เอกสารแนบ