Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

Chai Nat Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท มอบสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท มอบสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการกำลังใจจากศาลสู่บ้าน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน